Vil du gerne ind?

Medlemskab af folkekirken opnår man kun ved dåb. Er du døbt, men udmeldt af folkekirken, og kunne du godt tænke dig at være medlem igen, så kontakt én af kirkens præster. Her vil du få et tilbud om en samtale, hvis du har lyst til at diskutere medlemsskabet. Er du sikker på, at du vil være medlem, kan indmeldelsen også ordnes over telefonen.

 

Vil du gerne ud?

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til kirkekontoret. Emails tæller også som skriftligt henvendelse.

 

Sognebåndsløsning

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd. Man løser altid sognebånd til en præst, ikke en kirke. Har man løst sognebånd til en bestemt præst, bliver man fuldgyldigt medlem af sognet med ret til kirkelig betjening. Man kan også få ret til at stemme ved menighedsrådsvalg. For at løse sognebånd, skal man kontakte den præst, man vil løse sognebånd til.