Byggeri af Trekroner Kirke

Efter 15 års forberedelser er den nye Trekroner Kirke klar til indvielsen. Det bliver en kirke, som ikke kommer til at ligne nogen anden. Hvis du lægger vejen forbi kirkegrunden, kan du selv se resultsatet. 

Det er C.G. Jensen, der har støbt murene, og det gør de på basis af de planer og tegninger, som  arkitekfirmaet Rørbæk og Møller Arkitekter har lavet i samarbejde med menighedsrådet. Du kan se planerne her. Murene er støbt på stedet og der er brugt 200 støbeforme!

Du kan se forløbet af byggeriet her på Trekroner Kirkes facebookside. Vil du vide lidt mere om, hvad andre synes om de foreløbige skitser, så læs denne artikel fra Kristeligt Dagblad fra 2. maj 2015.

Her er den grønne kirkegrund inden byggeriet startede.

Vi har valgt på denne side at indsætte nogle billeder, der viser forløbet af byggeriet. Teksten er således den tekst, der var gældende på tidspunktet for begivenheden.

Her er et billede af det første spadestik. Det er borgmester Joy Mogensen og biskop Peter Fischer-Møller, som fik æren - og sikke et hul, de hurtigt fik gravet! Du kan se flere på vores facebookside.

 

Interessen for kirkebyggeriet er meget stor. Dels bygges der ikke så mange kirker i Danmark i disse år, dels er lige præcist denne kirke revolutionerende i sit formsprog. I artiklen nedenfor nævnes, at kirken er færdig i maj 2018, men det er det tidspunkt, hvor firmaet CG Jensen forventer at afslutte deres arbejde. Det er ikke tidspunktet for ibrugtagning af kirken. Det bliver først i foråret 2019 - desværre, for nu kan vi snart ikke vente længere med at få lov til at bruge vores smukke kirke!

Her kan du læse en spændende artikel om byggeriet i Dansk Byggeri 13-06-2017.

Her ses, hvor langt man er kommet med byggeriet den 13. juni 2017.
Forskalling
Nu ser det pludselig ud af noget. Her er et billede fra den 1. juli, hvor man er godt i gang med at lave forskalling til støbning af ydervæggen.
 
 
Her er man ved at hejse en af de mange specialfremstillede forskallinger på plads. På det andet billede ses forskallingselementet i nærbillede.
 
Første ydermurNærbillede af den støbte mur
Nu her midt i juli  kan vi endelig begynde at se konturerne af den kommende kirke. Den første del af den støbte ydermur kan nu ses - og vi kan begynde at forestille os, hvordan det færdige byggeri vil tage sig ud. 
Så er kirken nået til anden omgang
Her ved juletid 2017 har kirken nået sin fulde højde!

Sådan ser byggeriet ud fotograferet fra en drone.

Her er kirkebyggeriet fotograferet oppe fra en høj mobilkran i marts 2018.

 

Så er der rejsegilde i flot solskinsvejr 6. april 2018.

Så er loftet ved at være lukket for nedbør, men ikke lys -

så der bliver et helt specielt lysnedfald fra ovenlyset.

Her ses det færdige loft med de flotte 5-kantede loftsplade med lys i.

 

Herunder arbejdes der med fugning af gulvet, der også består af 5-kantede teglsten.

Der komme løbende nye billeder, så følg blot med her.

 

Video

Du kan se en video af kirkebyggeriet ved at klikke på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=4CNKIRhU_Q8

Videoen er optaget af Jo Conradsen i maj 2018. Han er smed hos CG Jensen. 

 

Tanker om Trekroner Kirke

Trekroner Kirke skal være et sted hvor mennesker kan samles til højtid og et sted, der giver mulighed for ro, eftertanke og fordybelse. Det er kvaliteter i vores liv, som i almindelighed har trange kår, men som i særdeleshed skal tænkes med i en by, hvor det meste er under opbygning – familieliv, naboskaber, skoleforløb, karriereforløb osv. Kirken er med til at skabe det store fællesskab. De små fællesskaber har vi. De er centreret omkring vores børn, vores arbejde, vores fritidsinteresser osv. I kirken har en bydel mulighed for at danne det store fællesskab, der går på tværs af egen livssituation, interesser og begrænsninger.

 

Hvorfor skal Himmelev Sogn have en ny kirke?

Trekroner er en del af Himmelev Sogn. Der bor snart 13,000 mennesker i sognet. Heraf bor ca. 4500 i Trekroner, flyttet ind i løbet af de sidste 12 år. Himmelev Kirke har slet ikke kunnet rumme en sådan befolkningstilvækst. Derfor er Himmelev Kirke søndag efter søndag fyldt til bristepunktet. Den er simpelthen blevet alt for lille - heldigvis!

 

Ramme om både gudstjeneste og samvær

Vi bygger en kirke, der er fleksibel. Den skal kunne fungere både når der er få og mange kirkegængere, både ved en stille bisættelse og på store konfirmationsdage. Tanken er, at kirkerummet skal have 150 faste siddepladser, der skal suppleres med 50 siddepladser i nicher langs væggen. Kirkens ankomstrum/våbenhus samt kirkens balkon tænkes som et stort rum, der ved særlige lejligheder kan bruges til udvidelse af kirkerummet, så der i alt kan gøres plads til 300 kirkegængere. Til hverdag skal ankomstrum/våbenhus invitere til uformelt samvær i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken. Ankomstrummet tænkes indrettet både med cafeborde og med plads til mere intimt samvær på bænke i nicher langs væggene. I tilknytning til kirkerum og våbenhus er et køkken, så de mange mennesker i kirken kan få noget at leve af. 

 

Lyd, lys og bæredygtighed

Der skal kunne spilles forskellig slags musik i kirken: Klassisk, jazz, rytmisk musik mv. Det stiller krav til akustikken. Tanken er fra begyndelsen at bygge orgel, men også gøre plads til at andre instrumenter, kor mv. Der arbejdes med forskellig former for  indfald af dagslys, som det stemningsbærende element i kirken.

Bæredygtighed er et vigtigt fokus i kirkebyggeriet. Når kirken er færdig skal forbrug af energi og vand være et minimum, indeklimaet være i orden og bygningen være opført af materialer, der ikke forurener. Tanken er, at kirkens drift skal bidrage til fortælling om det ansvar vi mennesker har for jorden, der er vores fælles udgangspunkt.

 
Kirkeliv i Trekroner

Menighedsrådet har nedsat et udvalg, der arbejder med udvikling af kirkeliv i Trekroner. Vi byder andre interesserede til at deltage i dette arbejde. Kontakt gerne sognepræst Jarl Ørskov Christensen, der har bopæl i Trekroner.

Adressen på den nye kirke er:
Lysalléen 29
4000 Roskilde
Find det på KRAK, klik her